La traducció de programari o informàtica es pot definir com la interpretació en termes de computació, programes informàtics, pàgines web i ressenyes virtuals. D’aquesta manera, necessitar traduccions informàtiques és natural, ja que es tracta d’un llenguatge tècnic i desconegut per la majoria de la gent.

El procés de traducció de programari

De fet, en l’àmbit de la informàtica es generen documents que requereixen una traducció expressa, ja siguin missatges a la pantalla o manuals tècnics. Per aquest motiu, és convenient posar-se en mans de professionals capaços d’interpretar els textos en funció de les característiques de cada context.

És important garantir la coherència entre els termes per tal de proporcionar a l’usuari solucions precises amb una experiència adient a la plataforma, programa, joc o aplicació. L’objectiu dels professionals de la traducció en aquest camp és que els usuaris comprenguin perfectament allò que veuen a la pantalla i hi puguin interaccionar.

Posem un exemple: què passaria si la traducció no fos adient? Podria passar que el llançament d’una web o d’una aplicació estigués en risc, la qual cosa malmetria seriosament la imatge de l’empresa que hagués apostat per aquest producte. Recordem que, per assentar-nos al mercat en línia, hem de ser encertats amb els continguts i amb l’experiència de l’usuari.

Podríem equiparar-ho a una adaptació perquè el programa o l’aplicació surtin al mercat, ja que si hi ha un problema de comprensió general, el més probable és que quedin en l’oblit.

Aspectes culturals i funcionals

A l’hora de traduir aquests continguts, hem d’atendre a dos aspectes fonamentals: els factors culturals i els funcionals. Des del punt de vista cultural, cal posar atenció en l’adaptació al context de cada regió. Per això, hem de tenir en compte des de l’ús dels colors fins als símbols, les dates o les tradicions. Altres aspectes importants són la direcció de les lletres, la mida de les pestanyes, els menús o els quadres de diàleg.

Des del punt de vista funcional, destaquem aspectes útils com ara els suports visuals, les captures de pantalla o els coneixements de les dimensions màximes als camps de text. Igualment, cal ressaltar la terminologia, més o menys especialitzada en funció dels usuaris a qui vagin dirigits els missatges, siguin persones amb un nivell mitjà de coneixements o experts en el tema.

Això farà que la traducció especialitzada s’ajusti amb més encert i precisió al públic específic al qual ens adrecem i que, per tant, les possibilitats d’èxit siguin més grans. Aquest procés de traducció de programari és clau a l’hora de traslladar els coneixements tècnics als usuaris finals. Per a més informació, us recomanem contactar amb els serveis especialitzats en traducció d’AADIMATIQ.