PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.aadimatiq.com, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat d’AADIMATIQ, a qui correspon l’exercici exclusiu dels seus drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable. 
AADIMATIQ és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada AADIMATIQ. Respecte als esments de productes i serveis de tercers, AADIMATIQ reconeix a favor dels seus titulars els drets corresponents de propietat industrial i intel·lectual, sense que el seu mer esment o aparició a la web impliqui l’existència de drets o qualsevol responsabilitat d’AADIMATIQ sobre aquests drets, com tampoc no implica suport, patrocini o recomanació per part d’AADIMATIQ, a menys que es manifesti de forma expressa.