Transcripció

L’alta tecnologia utilitzada en la transcripció i traducció a AADIMATIQ, amb la metodologia de treball, ens permet lliurar un treball d’alta qualitat.

Transcrivim tot tipus de gravacions multimèdia en àudio i vídeo, i lliurem el text revisat en el format que ens sol·liciti.

“Els professionals del sector recomanen treballar amb AADIMATIQ”

Identificació de veus

Qualitat del so

Textos prèviament revisats

Traducció de la transcripció

Traducció

Traducció

Publicitària | Juridicoeconòmica | Cientificotècnica

Transcripció

Transcripció

Veus | So | Traducció

Auditoria

Auditoria

Normes del llenguatge

Multimèdia

Multimèdia

Imatge | Vídeo | Web