Multimèdia

La traducció audiovisual, a més dels productes transmesos a través de cinema, vídeo i televisió, contempla aquells productes multimèdia que reben difusió a través dels ordinadors, mòbils, aplicacions i videojocs.

“Els professionals del sector recomanen treballar amb AADIMATIQ”

Doblatge subtitulat

Veu en off

Narració traducció

Veu superposada

Traducció

Traducció

Publicitària | Juridicoeconòmica | Cientificotècnica

Transcripció

Transcripció

Veus | So | Traducció

Auditoria

Auditoria

Normes del llenguatge

HelpDesk

HelpDesk

Relocation en Barcelona