Innovació

La innovació en els serveis de traducció professional és prioritària per a AADIMATIQ, així com per a l’equip de facultatius, per oferir la màxima qualitat i perfeccionament en el procés.

A AADIMATIQ traduïm amb localització en totes les combinacions lingüístiques dels cinc continents. Aquestes es poden resumir de la manera següent:

  • Directes: traducció cap a idiomes nacionals de llengües oficials, cooficials i dialectals.
  • Inverses: traducció cap a idiomes internacionals.
  • Creuades: traducció entre dos o més idiomes internacionals.

“AADIMATIQ, companyia propulsora del sector en glossaris terminològics”

Traducció publicitària

Els textos publicitaris transmeten, en molts casos, sentiments i motivacions, contenen jocs de paraules, estils de vida i van dirigits a un públic objectiu. Per tot això, a l’hora d’adaptar aquest tipus de texts es corren molts riscos i cal tenir presents les principals característiques de la societat de destí, cultura, normes ètiques o polítiques.

Textos comercials
Traducció d’anuncis
Notes de premsa
Textos divulgatius
Traducció web
Blogs
Llibres electrònics

Traducció juridicoeconòmica

El domini en lleis internacionals per a una traducció jurídica i econòmica és prioritari per a AADIMATIQ. Traductors jurats amb àmplia experiència.

Acords
Convenis
Resolucions
Textos administratius
Documentació mercantil
Informes econòmics i financers

Traducció cientificotècnica

Treballem amb precisió en el desenvolupament de materials tècnics informatius específics per sector. Equip professional amb traductors mèdics, científics i especialitzats.

Fem intel·ligibles les ciències de la vida.

Nanotecnologia
Programari
Telecomunicacions i tecnologia de la societat de la informació

Aeronàutica
Automoció
Esport
Enginyeria civil
Tecnologia nuclear
Ecoambiental
Electrònica
Tèxtil

Traducció humanisticoliterària

D’entre tots els tipus de traducció humanisticoliterària, destaca la traducció poètica, però no s’han d’oblidar altres tipus, com ara la traducció en el camp de les arts escèniques, textos narratius, còmics, etc., tenint molt present que la correcta execució és clau per a la comprensió.

Estudis lingüístics i sociolingüístics
Còmics
Assajos
Textos d’autor
Estudis literaris
Publicació editorial en suport digital i paper

Traducció

Traducció

Publicitària | Juridicoeconòmica | Cientificotècnica

Transcripció

Transcripció

Veus | So | Traducció

Auditoria

Auditoria

Normes del llenguatge

HelpDesk

HelpDesk

Relocation en Barcelona