La traducció d’informes econòmics i financers és un servei molt concret que requereix el treball d’experts en aquest àmbit i que, per descomptat, s’ha de fer seguint unes normes de professionalitat estrictes. AADIMATIQ és un equip amb experiència en la traducció d’informes de tipus financer o econòmic.

Sabem que aquest tipus de traduccions és molt específic i que, de vegades, no és fàcil saber quan s’han d’aplicar exactament. Per aquest mateix motiu, aquest article se centra en aquest gènere de treballs, per tal de disposar de tota la informació rellevant al respecte.

Què és el nostre servei de traducció d’informes econòmics i financers?

Dins dels diferents serveis de traducció que posem a disposició de qui els necessiti hi ha un grup molt concret referit als informes financers i econòmics. Com a tal, és un servei de translació de documents d’una llengua a una altra, però tenint en compte dos punts fonamentals:

  • El llenguatge tecnicoeconòmic utilitzat tant en la llengua original com en la llengua a la qual es traduirà el document.
  • La fidelitat de les xifres, operacions i exemples inclosos a cada document.

Precisament per aquest motiu, cal recórrer a professionals com nosaltres que tinguin en compte aquest tipus d’elements. A més, també oferim la possibilitat de fer traduccions jurades amb validesa oficial.

Els tipus de traducció que oferim

Com és lògic, no totes les traduccions d’informes financers o econòmics són iguals. S’entén que cada cas és diferent i les necessitats de cada persona poden ser diferents i variar en cada situació. Tanmateix, oferim les classes de traduccions següents:

  • Directes: es tracta de la traducció del document des d’un idioma estranger a un idioma nacional (oficial o cooficial). Per exemple, d’alemany a castellà.
  • Inverses: es tracta de la traducció d’un document d’un idioma nacional cap a un idioma estranger. Per exemple, de castellà a alemany.
  • Creuades: ens referim a les traduccions que es fan entre dues llengües internacionals. Per exemple, d’anglès a alemany.

En conclusió, la traducció d’informes econòmics i financers és un servei molt especialitzat que requereix la intervenció d’especialistes. En aquest sentit, us animem sempre a contactar amb nosaltres, ja que sempre garantim resultats professionals, econòmics, ràpids i, en definitiva, plenament satisfactoris per a tothom que tingui necessitat de tota mena de traduccions, encara que siguin de tipus tècnic.