La tasca dels traductors és molt complexa. Una bona traducció és la que aconsegueix transmetre exactament el mateix contingut que el text original, sense oblidar matisos. En el cas de l’àmbit financer i econòmic, això pot resultar crucial. És per aquest motiu que es poden trobar pocs serveis de traducció que arrisquin en aquest àmbit. Cal una especialització i una qualificació específiques per aconseguir una traducció adient.

Una bona traducció pot ser decisiva: el llenguatge tècnic

Els serveis de traducció específics de l’àmbit financer són complexos. Requereixen seguir unes normes molt estrictes i conèixer un cert vocabulari tècnic. Un error en un informe econòmic pot suposar canviar el resultat complet d’una operació i, per tant, una pèrdua econòmicament. Són errors que un professional no es pot permetre.

Així mateix, no n’hi ha prou de conèixer alguns termes econòmics. Cal, alhora, entendre el contingut total de l’informe per poder-lo transmetre novament en un altre idioma. La pèrdua d’informació en el procés de traducció d’un text pot comportar-ne una tergiversació. Quan es tracta d’un informe financer, aquesta mala interpretació podria provocar fins i tot problemes legals. En aquests casos, el millor és disposar sempre de personal que estigui altament preparat per a aquesta tasca en concret. No n’hi ha prou de respectar de manera escrupolosa les regles ortogràfiques, sintàctiques i de puntuació, sinó també les pragmàtiques.

La professionalitat marca la diferència

Juntament amb la fidelitat del vocabulari escollit, també és important tenir en compte la correcció de les xifres concretes. Els números, les operacions que apareguin reflectides i, fins i tot, si hi ha algun tipus d’exemple, s’han de traduir de manera exacta. D’aquesta manera, es garanteix la comprensió correcta de l’informe econòmic i financer complet.

Qualsevol persona que tingui una empresa i necessiti treballar amb clients estrangers podria recórrer a aquest tipus de traducció. Fer servir traductors automàtics o intentar fer la feina sense la intervenció d’un especialista no és una bona decisió. L’èxit d’operacions financeres podria dependre del fet que tots els termes s’entenguin en ambdós idiomes. Des d’arribar a un acord de negoci fins a fer una compra o una venda, els informes s’utilitzen molt en aquest sector. Proporcionen tota la informació que ambdues parts necessiten per arribar a la màxima entesa.

Aquests serveis de traducció són un encàrrec molt especialitzat i, per tant, requereixen la intervenció d’experts. A la nostra empresa oferim aquest servei als clients que ho requereixin. Tenim anys d’experiència i treballem sempre amb un equip altament qualificat. D’aquesta manera, sempre es garanteix l’èxit en totes les traduccions que es duen a terme. Al nostre web es poden consultar les condicions, així com accedir a les dades de contacte.