Els continguts audiovisuals són omnipresents a la xarxa. Per arribar a un públic més ampli, a més a més, han d’estar disponibles en més d’un idioma. Per això, comptar amb les eines més innovadores i un equip professional, com els que ofereix Aadimatiq, garanteix que el missatge del teu producte o servei arribi al públic de la manera més eficient.

La creació i traducció de continguts audiovisuals

Dominar el procés de producció i traducció de continguts audiovisuals, doncs, és cabdal per triomfar a internet. Per diferenciar-se de la resta de missatges, a més del que es diu, és essencial la manera com es diu. Així doncs, cal tenir ben clar com volem adreçar-nos al client; tot seguit, apuntem diversos consells per fer-ho.

Tradueix el contingut audiovisual a més d’un idioma

Tot i que els textos o vídeos estiguin orientats a un públic concret, si en tradueixes el contingut ampliaràs el mercat potencial. Podem traduir un contingut audiovisual de diverses maneres: podem doblar les veus, per la qual cosa, a més de traduir el text, necessitarem actors de doblatge, o, si ho preferim, però, el podem subtitular. A més a més, hi ha altres opcions, com la veu superposada o voice over, que és una veu fora de camp per sobre de la veu original que se sent més fluixa, i el semidoblatge o half-dubbing, que és una interpretació simultània en el moment de l’emissió.

Adapta el missatge a la xarxa

A l’hora d’escriure qualsevol text, cal tenir en compte, a més del destinatari, el canal on s’emet. Ens hem acostumat al llenguatge directe i fragmentat d’internet; per tant, un contingut en format audiovisual ha d’adaptar-se a aquestes característiques. La visió d’Aadimatiq es basa en l’estudi detallat de les necessitats dels clients per obtenir la millor versió a l’idioma desitjat i que el missatge arribi al destinatari de la millor manera possible.

Localitza el missatge

També és important adaptar el missatge a la nova cultura d’arribada. La localització dels productes audiovisuals és essencial perquè els nous receptors puguin entendre’l completament. A vegades és tan sols la disposició del text, com en àrab o japonès, però de vegades cal modificar lleugerament el contingut perquè les persones d’altres cultures puguin acabar-lo de comprendre.

Fes que el missatge arribi a més gent

Així mateix, tenir una bona estratègia de posicionament a la xarxa és primordial. Per guanyar més visibilitat als cercadors d’altres països, cal traduir també el conjunt d’elements SEO, com les metadades i descripcions.

 

Pots contactar amb nosaltres per a més informació sobre aquests serveis de subtitulació, creació i traducció de continguts audiovisuals.