Al nostre món hiperconnectat, els serveis de traducció tenen un paper clau en tots els sectors. Per obtenir resultats bons, el traductor ha d’aportar coneixement contextual del material d’origen, de l’àrea temàtica i un ull entrenat per als detalls. Així, el procés de traducció lingüística té molts desafiaments.

Vegem quins són els passos principals d’una traducció de qualitat.

1. Procés de traducció lingüística: avaluació inicial

Un cop s’accepta la cotització i es determina l’abast de la feina, el traductor ha de fer una lectura inicial del document en qüestió. En aquesta etapa, comença a comprendre les qualitats i els objectius específics del material d’origen.

Comprendre tots aquests aspectes pot ajudar el lingüista a prendre les decisions correctes quan es tracta de passatges vagues o ambigus.

2. Reconeixement dels reptes potencials

El segon pas és reconèixer i abordar els termes i les frases que poden ser difícils de traduir. Hi ha moltes raons per les quals passa això. Per exemple, hi podria haver modismes o referències culturals que són culturalment intraduïbles. O bé, l’autor del material pot tenir un estil de prosa molt complex. La terminologia específica de la disciplina també podria ser un desafiament, fins i tot si el traductor és un especialista a l’àrea, cosa que qualsevol proveïdor de serveis lingüístics de bona reputació ha de garantir.

3. Traducció

Després de llegir i avaluar el document, els lingüistes poden començar amb la traducció. El traductor és el primer lingüista que treballa el text d’origen. Atès que la traducció del text és la part del procés que consumeix més temps, el professional a càrrec ha d’utilitzar el seu temps de manera eficient per no endarrerir la resta del procés.

4. Edició

Fins i tot si la traducció és completa i precisa, la perspicàcia d’un editor serà essencial. L’editor és responsable de garantir la qualitat del text traduït. El resultat d’una traducció no es basa només en la fidelitat a l’original, també ha de ser de la mateixa qualitat que l’original. El text compleix els requisits de la guia d’estil? Es van escollir adequadament les paraules? S’utilitzen correctament els termes? Aquestes són les preguntes que cal que es faci l’editor quan comença a treballar el text.

5. Aplicar el format

La traducció ha de ser equivalent al material original. Ha de transmetre el mateix significat i complir la mateixa funció. Per tant, traduir de vegades implica formatar el text nou perquè es vegi com l’original. Aquest pas és crucial quan es tradueixen documents i llibres electrònics. I adquireix una nova importància en els projectes de localització.

En suma, un procés de traducció lingüística de qualitat implica les habilitats de diferents professionals i un coneixement precís tant de la llengua d’origen com la d’arribada.