«Traducció audiovisual» és el terme utilitzat per referir-se a la transferència d’un idioma a un altre dels components verbals inclosos en productes audiovisuals. Entre tots els productes visuals tenim llargmetratges, programes de televisió, obres teatrals, musicals, òperes, videojocs. Són només alguns exemples de l’àmplia gamma de productes audiovisuals que podem trobar i que requereixen ser traduïts per poder ser vistos, escoltats, entesos i difosos a qualsevol lloc del món

La característica principal d’aquest tipus de traducció és l’estreta vinculació entre els codis visuals i els verbals. Els productes audiovisuals es produeixen per ser escoltats i vistos simultàniament, per tant, la traducció depèn molt de les imatges, i d’aquí emana la necessitat de precisió en una bona traducció audiovisual, a diferència d’un altre tipus de traduccions, com pot ser la traducció jurada.

La traducció audiovisual és un dels camps més joves d’estudi i aplicació a diferència d’altres modalitats de la traducció professional. Segons un estudi de Dialnet, la primera pel·lícula que va utilitzar intertítols (els rètols que s’incloïen entre fotogrames per tal de completar el significat de les imatges) va ser Uncle Tom’s Cabin el 1903. També era habitual l’ús de narradors dins la sala de cinema que explicaven la història al públic mentre les imatges s’anaven succeint.

Tot i que els acadèmics distingeixen més de deu tipus de traducció audiovisual, volem parlar dels quatre tipus principals de traducció audiovisual que tenen més requeriment a AADIMATIQ:

  • Doblatge: els diàlegs originals són reemplaçats per diàlegs traduïts a la llengua d’arribada. Per tant, es substitueixen les veus dels actors de la versió original.
  • Subtitulat: es tradueix la major part possible del material acústic disponible i s’integra en forma de subtítols. Aquest tipus de traducció sol ser clau per a persones sordes o amb deficiències auditives.
  • Veus superposades: a diferència del doblatge, en aquesta tècnica no es produeix un reemplaçament complet dels diàlegs originals. La pista d’àudio amb el diàleg tradicional es redueix i s’hi superposa la traducció.
  • Traducció simultània: la traducció simultània sol ser clau per a esdeveniments en directe. Dins de la traducció simultània també tenim la traducció en llenguatge de signes.

Finalment, en el món de la traducció audiovisual és molt important recórrer a professionals qualificats i especialitzats en l’àmbit audiovisual per aconseguir que la transmissió del missatge sigui el més fidel possible. Sens dubte, es tracta d’un camp que ha evolucionat de forma molt ràpida i continuarà adaptant-se als nous avenços tecnològics, per la qual cosa estem segurs que seguiran sorgint noves modalitats de traducció audiovisual.