En el món de la comunicació, a més del contingut del text, cada vegada té més importància disposar de suports visuals com ara imatges, gràfics o una línia gràfica molt visual. És per aquest motiu que resulta vital incloure un departament d’edició i maquetació professional, amb un ampli coneixement de les eines d’edició, que permeti cobrir i donar solució a tot tipus de necessitats gràfiques.

Hi ha un gran ventall de formats editables que s’han de saber gestionar, com són Word, PDF, PowerPoint, InDesign, Photoshop o Illustrator. Tot i que pugui semblar fàcil i l’edició sovint passi desapercebuda, és una part molt important de l’èxit i de l’excel·lència finals d’un projecte. Lamentablement, no totes les empreses de traducciópotencien aquest àmbit, i per això resulta important disposar d’un equip preparat que pugui respondre a qualsevol necessitat i imprevist, des de modificar un document a, fins i tot, editar-ne l’aspecte gràfic des de zero.

En ocasions, els clients disposen del resultat final que desitgen, però no d’un arxiu editable, per la qual cosa hem de reproduir pas a pas l’aspecte de l’arxiu original i aplicar-lo a la traducció final. Això implica crear de nou tot el disseny i utilitzar l’original com a guia.

AADIMATIQ seguim el procés següent en totes les nostres traduccions:

  • Recepció de l’arxiu original: rebem l’arxiu original i realitzem una breu anàlisi de l’estat actual.
  • Preparació: un editor o editora expert en maquetació prepara el document, si ha de ser maquetat, per extreure’n el text que cal traduir.
  • Traducció: s’envia el document en format de text al traductor per poder realitzar la traducció amb més facilitat.
  • Revisió: un revisor o revisora repassa la traducció per garantir-ne la qualitat lingüística.
  • Edició: l’editor o editora expert en maquetació torna a preparar amb precisió el document original amb la traducció corresponent.
  • Revisió de qualitat: el departament de producció i qualitat realitza una revisió final de format i text de la traducció.
  • Lliurament.

 

Els nostres experts i expertes en edició i disseny s’encarreguen de cada cas per garantir un resultat precís i de qualitat tant en la traducció com en la maquetació.