Una auditoria lingüística serveix per analitzar en profunditat com es comunica una institució, organització o empresa. No hi ha cap dubte que l’ús de la comunicació adequada és la millor eina per tenir èxit en els negocis.

L’ús del llenguatge encertat és el millor instrument per persuadir els nostres clients. La persona receptora pot estar més predisposada a escoltar-nos si el missatge és clar i persuasiu. Fins i tot, la manera en què una determinada empresa es comunica la identifica i la diferencia de la competència.

Els avantatges de dur a terme una auditoria lingüística

A l’hora de fer una auditoria, es poden identificar els erros i els problemes que sorgeixen en la comunicació interna i externa d’una empresa. La finalitat és saber si el llenguatge que s’utilitza és el més adient i si afavoreix la companyia.

És recomanable que les empreses disposin d’un pla de comunicació, a disposició de tots els empleats. Amb aquest servei es pot definir una línia de treball per millorar la traçabilitat empresarial. Això farà possible que els treballadors sàpiguen en tot moment què vol transmetre l’empresa i com cal fer-ho de manera adequada.

Una anàlisi acurada permet saber quin tipus de llenguatge es fa servir i com es pot implementar el més adequat. Per aquesta raó, una empresa experta en la matèria podrà plantejar una línia d’acció per millorar el procés de comunicació, preparar el personal i optimitzar els resultats obtinguts.

Per tant, és necessari definir una estratègia coherent que contribueixi a identificar la imatge corporativa. Cal desenvolupar estratègies i accions d’acord amb el perfil de l’empresa, amb l’objectiu de ser un referent en el seu sector.

Quin tipus de problemes sorgeixen en la comunicació?

Un consultor lingüístic, igual que un bon metge, té la capacitat de resoldre qualsevol problema que aparegui. La seva formació i experiència li permeten fer un diagnòstic encertat per a cada model de comunicació. Amb quin tipus de problemes s’acostuma a trobar?

  • La desmotivació i la frustració, que es perceben en la forma i el to en què les persones es comuniquen.
  • La inseguretat dels executius o professionals a l’hora de fer presentacions.
  • Les dificultats per fer servir un llenguatge que sigui capaç d’empatitzar i tancar negociacions.
  • Problemes amb la comunicació efectiva.
  • Poc domini del llenguatge corporal.
  • La incapacitat d’emprar diferents idiomes.

Després de fer una radiografia lingüística, és el moment de col·laborar amb experts en diferents camps per establir una línia de treball que permeti obtenir més beneficis empresarials gràcies a l’ús adequat de la comunicació.

En definitiva, una auditoria lingüística és de vital importància per a qualsevol empresa. Serveix per fer una anàlisi global, en col·laboració amb l’àrea de recursos humans, i també per fer una anàlisi individual de cada treballador.