Des dels inicis de la traducció, que es remunten fins a 2000 anys enrere, aquesta s’ha emprat per a objectius molt diversos, i d’aquests objectius neixen les diferents tipologies que trobem actualment: la publicitat, divulgació, científica, econòmica o jurídica, d’entre moltes altres. La traducció elimina les fronteres de la comunicació i permet augmentar l’abast del nostre missatge, sia d’un tipus o un altre.

La majoria de les comandes gestionades a una empresa de traducció acostumen a ser d’altres empreses a les que ajudem a expandir-se i arribar a un públic global. Encara que pugui semblar una de les finalitats més evidents per les quals traduir, hi ha molts motius addicionals pels que la traducció esdevé una ciència eficaç i, ocasionalment, crucial pel benestar de les persones.

Les Nacions Unides han declarat el 2019 com l’Any Internacional de les Llengües Indígenes, amb la finalitat de col·laborar en la seva conservació, cura i protecció. Com qualsevol altre idioma, aquestes llengües suposen molt més que una eina de comunicació. Suposen un aspecte clau de la identitat, cultura, història i vida de les persones i societats que les empren. Quan les llengües s’afebleixen, es pren el risc de perdre una riquesa i història impossibles de substituir o recuperar. A més, aquest afebliment pot suposar l’aïllament total de les persones que sí les fan servir, com darrerament ha succeït a Mèxic, on el 60% de les llengües indígenes que s’hi parlen estan en perill d’extinció.

Des del món de la traducció es pot motivar l’ús de les llengües indígenes, tot traduint els textos més rellevants d’aquestes llengües minoritàries a d’altres majoritàries i d’aquesta manera arribar a més persones, provocar curiositat per aprendre una d’aquestes llengües i incentivar la diversitat cultural i lingüística, o bé, traduint obres magnes de la cultura popular a llengües i dialectes minoritaris.